aspe

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Aspe Wallpapers

Pieter Van Inn (Herbert Flack)


Pieter Van In is tweeënvijftig. Hij is hoofdinspecteur bij de Lokale OpsporingsDienst van de Brugse Stadspolitie.

Hij heeft het hart op de juiste plaats en kiest altijd voor het slachtoffer. Hij is een a-typische politieman die niet cynisch geworden is door zijn veelvuldig contact met de misdaad, maar blijft meevoelen met het slachtoffer. Zijn ongeduld uit zich vooral tegen de prominenten waarvan slechts weinigen zijn waardering genieten. Hij is een pitbull. Hij bijt zich vast in een onderzoek en laat nooit los. Wie hem tegenwerkt wordt verbaal afgemaakt. Zijn onderzoek leidt hij met veel straatwijsheid en doorzicht en zonder plichtplegingen. Pieter Van In is zeker géén teamspeler! Hij werkt alléén en duldt enkel de assistentie van Guido Versavel.

Zijn persoonlijke kruistocht vecht hij uit tegen de hypocriete notabelen van zijn stad. Hij weigert te smiezen of te doen wat er moet gedaan worden om in de gunst te komen van zijn oversten. Hij weigert toe te treden tot het establishment want daarvoor is hij te recht door zee.

Meer dan het establishment, dat zich vereenzelvigt met de historische gevels van Brugge, houdt hij van die stad en komt hij tot rust door te wandelen door de straten of een Duvel te drinken op een terrasje.

Pieter Van In is het echte Brugge en voor hem zijn het de notabelen die Brugge verkeerd begrijpen. Tussen Van In en die kaste zal het nooit goed komen. Er zijn dus twee Brugges.

Guido Versavel (Lucas Van Den Eynde)


Guido Versavel is de vaste compagnon van Van In (42), hij is Inspecteur bij de LOD, de Lokale OpsporingsDienst van de Brugse stadspolitie.

Versavel is homofiel maar dat merk je nooit aan zijn gedragingen. Hij is de man die zelfs de grootste homohater tot zijn vriend kan maken. Guido Versavel is het personage dat trouwens het dichtst bij de kijker staat! Hij zal reageren op situaties zoals de kijker thuis in zijn zetel commentaar levert. Hij hecht veel belang aan zijn uiterlijk: altijd netjes, zeer verzorgd, en dat in tegenstelling tot Pieter van In.

Guido Versavel is een teamspeler en kent zijn plaats: zonder morren stelt hij zich steeds ten dienste van zijn overste: Van In gaat steeds als eerste door de deur. Versavel wordt geleid door helder inzicht en een grote dienstbaarheidfactor. Hij verdraagt ook veel van Van Ins emotionele oprispingen.

Dat betekent niet dat hij geen ego heeft of niet kan gekwetst worden. Zijn seksuele geaardheid is zijn achillespees. Homograppen of problemen met zijn vriend Frank maken hem zwijgzaam en depressief. Versavel let op zijn fysiek die hem met het ouder worden soms zorgen baart.

Er zijn grenzen en als Van In op zijn hart trapt dan gaat hij ostentatief zwijgen! Hij zal nooit opvliegen, hij hult zich dan in een beschuldigende stilte. Die volstaat meestal om Van In tot inkeer te brengen en zich uit te putten in verontschuldigingen. Dat Versavel verliefd zou kunnen worden op zijn baas is uitgesloten, daarvoor mist Van In stijl en etiquette.

Versavel zijn leven buiten de diensturen is belangrijker dan het politiewerk. Dat wil niet zeggen dat hij geen goede politieman is, wel dat hij in tegenstelling tot zijn baas nog een heel leven daarbuiten heeft. Versavel is een onberispelijk inspecteur maar geen workaholic zoals Van In.

Hij beschikt over een grote woordkeuze; hij is belezen en gecultiveerd.

Moreel blijft hij de meerdere van Van In. Versavel houdt altijd rekening met de gevoelens van anderen en met de goede omgangsvormen.

Aspe Advertenties

Bestverkochte Beltonen

Carine Neels (Maaike Cafmeyer)


Carine is 30 en ambitieus. Zij wil hogerop. Ze schuwt daarbij geen enkel gevaar. Wanneer ze undercover gaat in "De kinderen van Chronos" kost haar dat bijna het leven. Ze wordt gered door Van In. Vanaf dat moment koestert ze een blinde adoratie voor hem. Ze probeert steeds in zijn gunst te komen. Bruynooghe vindt ze oppervlakkig en bot : een echte vent? Carine leeft alleen en is een workaholic. Ze doet alles voor haar job en heeft geen echt sociaal leven.

Robert Bruynooghe (Erik De Backer)


Bruynooghe is een volkse man die door de politiehervorming bij de Opsporingsdienst is terecht gekomen. Hij heeft een gezond boerenverstand. Voor Bruynooghe is de wereld één groot circus, ook de dienst waar hij werkt.

Hij heeft een groot gevoel voor (flauwe) humor en heeft bij elke situatie steeds een opmerking klaar. Zijn enige trots en kwetsbaarheid is zijn zoon die voor dokter studeert. Zijn collega Carine Neels neemt hij niet echt ernstig. Dat vrouwen politiewerk doen vindt hij maar niets.

Aspe Nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief!
E-mail
Onze laatste nieuwsbrief

Hannelore Martens (Francesca Vanthielen)Hannelore Martens is onderzoeksrechter in Brugge. Martens is een 'aangespoelde'. Dat neemt niet weg dat ze bij de magistratuur meteen aanvaard werd. Dat heeft alles te maken met de familie en de kaste waartoe ze behoort: advocaat en rechter van vader op kind. Haar verschijning emaneert ook haar welstellende afkomst.

Ze is onervaren en voor hen die haar niet kennen: een arrogante 'betweter'. De hoogmoed van de jeugd speelt haar soms parten.

Tegenover de nonchalance en de intuïtieve straatwijsheid van Van In stelt Hannelore Martens haar zelfzekere houding en een helder verstand. Ze kijkt de tegenstander ook altijd in de ogen alsof ze hem bestudeert.

Martens is -in tegenstelling tot Van In- een verstandskarakter, zij blijft steeds meester over de situatie.

Enkel fysiek geweld schrikt haar af; ze is geen onversaagde heldin maar reageert als iedere normale vrouw in een levensbedreigende situatie zou reageren. Als moeder van twee kinderen zal ze zeker geen onnodige risico's nemen.

Hannelore Martens kan ook bewonderen. In de magistratuur vertaalt zich dat in respect voor haar mentors, in het leven wordt dat een onverwachte grote liefde met iemand die in de meeste zaken haar tegenpool is. Het is die bewondering die soms vecht met haar eigenwaarde en dat brengt haar dan in moeilijkheden. Ze wil zich dan meten met Van In en begeeft zich op zijn terrein en dat blijkt telkens een vergissing te zijn.

Ze stapt -letterlijk en figuurlijk- zelfbewust door het leven. Voor haar tegenstanders is ze soms arrogant en uitdagend. Hannelore Martens verstaat de kracht van de lichaamstaal en is als jonge vrouw in een mannenwereld verplicht ze optimaal te gebruiken. Ze verstaat ook perfect de kunst van het verleiden.

Commissaris Roger Dekee (Michel Van Dousselaere)


Dekee behoort tot het kamp van de berekende opportunisten. Hij is een product van het andere uitstervende Brugge: oerconservatief en overtuigd dat zijn kaste boven de wet staat.

Het spreekt vanzelf dat een dwarsligger als Van In hem een doorn in het oog is. Hun verhouding is reeds jaren vergiftigd en dat komt nooit meer goed.

Dekee is een ambtenaar die erkenning wil in zijn functie. Wanneer dat niet gebeurt wordt hij giftig en is hij voor geen reden vatbaar.

Procureur Paul Beekman (Dimitri Dupont)


Beekman heeft een scherp oog en de juiste instelling. Hij waardeert harde werkers en dus heeft hij een boon voor Hannelore.

Beekman is met handen en voeten gebonden aan zijn procureurschap en alles wat daar aan connecties bij hoort: lid van de loge en omringd door invloedrijke kennissen.

Hij verliest zijn eigen carrière nooit uit het oog. Beekman is een schaker die elke zet vooraf goed bestudeert mààr hij speelt het spel fair! Van In zal voor hem altijd een 'verschijnsel' blijven, iemand van een andere planeet, maar met een duidelijke meerwaarde.

Door Kris i.s.m aspe.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 34 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?